Wiadomości Chemiczne

 Oddziaływanie leków przeciwnowotworowych
z białkami osocza i wybranymi białkami wewnątrzkomórkowymi

Lilianna Trynda-Lemiesz  

 

 

 

 


"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 2007

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-2292084-9

Back