Wiadomości Chemiczne

  Nomenklatura steroidów
(Zalecenia 1989)

Tłumaczenie z:
Nomenclature of Steroids (recomendations 1989)
G.P. Mossa, Pure Appl. Chem., 61, 1783-1822 (1989), 1989 IUPAC

 

Tłumaczyli i przygotowali do druku:

Jacek W. Morzycki
(Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku)
Wojciech J. Szczepek
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

 

 

 

 

 
"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 1994

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-229-1082-7

Back