Wiadomości Chemiczne

  Skorygowana nomenklatura rodników, jonów, jonorodników i podobnych indywiduów chemicznych

Tłumaczenie z:
Revised Nomenclature for Radicals, Ions, Radical Ions and Related Species (IUPAC Recomendations 1993)

prepared for publication by W.H. Powell, Pure Appl. Chem., 65, 11357-11455 (1993)

 

Tłumaczyli:
Maria Hoffmann, Sławomir Milewski, Witold Przychodzień, Teresa Sokołowska, Dariusz witt
 

 

 
"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 2001

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-229-1082-7

Back