Wiadomości Chemiczne Chemosensory Optyczne oraz Materiały Rozpoznawcze
dla Jonów Metali w Roztworach

Krzysztof Kledzik  

 

 

 

 

 


"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 978-83-62768-00-4

Back