Wiadomości Chemiczne Bronisław Radziszewski
i lwowska szkoła chemii organicznej

Ignacy Z. Siemion  

 

 

 

 

 


"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-229-1917-4

Back