Wiadomości Chemiczne Nomenclature of Inorganic Chemistry.
Recomendations 1990

Edited by G.J. Leigh

International Union of Pure and Applied Chemistry
Commission on the Nomenclature of Inorganic Chemistry
Blackwell Scientific Publications

Copyright by International Union of Pure and Applied Chemistry

______________________

Translated by
Krystyna Dyrek, Alina Samotus, Zofia Stasicka

Copyright for the Polish edition by Polskie Towarzystwo Chemiczne
Redakcja "Wiadomości Chemicznych" 1998

ISBN 83-229-1873-9

Back