Wiadomości Chemiczne Nomenclature of Carbohydrates
Recomendations 1996

Prepared for publication by Alan D. McNaught

International Union of Pure and Applied Chemistry
and
International Union of Biochemistry and Molecular Biology
Joint Commission on Biochemical Nomenclature

Copyright by International Union of Pure and Applied Chemistry

______________________

Translated by
Teresa Sokołowska and Andrzej Wiśniewski

Copyright for the Polish edition by Polskie Towarzystwo Chemiczne
Redakcja "Wiadomości Chemicznych" 2000

ISBN 83-229-1874-3

Back