Wiadomości Chemiczne Mesoporous molecular sieves
- synthesis, characteristics, physicochemical and catalytic properties

Izabela Nowak, Maria Ziółek

Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
 

 

 

 

 

 


"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 2001

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-229-2132-2

Back