Wiadomości Chemiczne GLOSARIUSZ NAZW KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH OPARTY NA STRUKTURZE (Zalecenia IUPAC 1994)

Glossary of Class Names of Organic Compounds and
Reactive Intermediates Based on Structure
(IUPAC Recommendations 1994)

 

 

 ______________________

 

 Translated by
Franciszek Kaźmierczak i Jacek Gawroński

Copyright by Redakcja "Wiadomości Chemicznych", Wrocław 2006

ISBN 83-88555-48-0
ISBN 978-83-88555-48-0

Back