Wiadomości Chemiczne

  Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Krzysztof Maruszewski

  Fizykochemia molekuł zamkniętych w zeolitach i zol-żelach  

 

 

 

 


"Wiadomości Chemiczne", Wrocław 2000

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 83-229-2084-9

Back