Wiadomości Chemiczne Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego
i stałych sprzężeń spinowo-spinowych

 
 
 
 
  Teobald Kupka
 
 
 
 
 
 
  Copyright for the Polish edition by Polskie Towarzystwo Chemiczne
Redakcja "Wiadomości Chemicznych" 1998

ISBN 83-229-1873-9

Back