Informacje ogólne o Wydziale Chemii

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław, Polska
tel. (048)(71)375-7257
fax
(048)(71)3-282-348
e-mail: DZIEKAN@WCHUWR.CHEM.UNI.WROC.PL

 

· Władze

· Rada Wydziału

· Pracownicy

· Wydział w liczbach

· Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim

· Adresy

 

Władze Wydziału Chemii

 

Dziekan

Prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik

 

Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą

Prof. dr hab. Anna Trzeciak

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Maria Wierzejewska

Prodziekan ds. ogólnych

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Pełnomocnik Dziekana ds. Studium Doktoranckiego
Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
Dr Tadeusz Cukierda

 

Back

Rada Wydziału

PRACOWNICY SAMODZIELNI 

 

Prof. dr hab. Grażyna Bator

Dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz, prof. UWr.

Prof. dr hab. Piotr Chmielewski

Dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr.

Prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik

Dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr.

Prof. dr hab. Mirosław Czarnecki

Dr hab. Kazimierz Gatner, prof. UWr.

Prof. dr hab. Jacek Gliński 

Dr hab. Zofia Janas, prof. UWr.

Prof. dr hab. Maria Grzeszczuk

Dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. UWr.

Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek

Dr hab. Antoni Keller, prof. UWr.

Prof. dr hab. Ryszard Jakubas

Dr hab. Irena Majerz, prof. UWr.

Prof. dr hab. Adam Jezierski

Dr hab. Anna Mondry, prof. UWr.

Prof. dr hab. Julia Jezierska

Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.

Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

Dr hab. Zbigniew Pawełka, prof. UWr.

Prof. dr hab. Hubert Kołodziej

Dr hab. Mikołaj Rudolf, prof. UWr.

Prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska

Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Dr hab. Jolanta Ejfler

Prof. dr hab. Zdzisław Latajka

Dr hab. Marek Ilczyszyn

Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Dr hab. Maria Ilczyszyn

Prof. dr hab. Tadeusz Lis

Dr hab. Jerzy Moc

Prof. dr hab. Jerzy Lisowski

Dr hab. Grażyna Oczko

Prof. dr hab. Zofia Mielke

Dr hab. Witold Rybak

Prof. dr hab. Henryk Ratajczak*

Dr hab. Przemysław Starynowicz

Prof. dr hab. Maria Rospenk

Dr hab. Piotr Stefanowicz

Prof. dr hab. Piotr Sobota

Dr hab. Marcin Stępień

Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dr hab. Sławomir Szafert

Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar

Dr hab. Anna Szemik-Hojniak

Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak

Dr hab. Jadwiga Urbańska

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Dr hab. Robert Wieczorek

 

Dr hab. Bogumiła Żurowska

                    *profesor emerytowany

 

 

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE INNYCH GRUP PRACOWNICZYCH

Dr Krzysztof Drabent 

Wojciech Boner

Dr Paula Gawryszewska-Wilczyńska

Mgr Waldemar Kiełbus 

Dr Łukasz John

Mgr Kazimiera Lukjan  

Dr Alicja Kluczyk 

Mgr Piotr Piekarski 

Dr Mariola Kuczer

Mgr Hanna Skornowicz 

Dr Adriana Olbert-Majkut 

Doc Grzegorz Rusek (zw. zaw.) 

Dr Jarosław Panek 

Dr Andrzej Vogt (zw. zaw.)

Dr Marcin Sobczyk

 

 

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 

Mgr Tomasz Borkowski

Emilia Makarewicz

Monika Besman

Elżbieta Mazurek 

JoannaCzernysz

Sonia Plesińska

Patrycja Delimata

Dominika Pawcenis

Edyta Dyjak

Marcin Pietruszka

Robert Hasiak 

Marika Siejba 

Joanna Kłosek

Emilia Makarewicz


 

Back

Pracownicy Wydziału

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab.

 

Bator Grażyna

prof. dr hab.

 

Gliński Jacek

prof. dr hab.

 

Hawranek Jerzy

prof. dr hab.

 

Jakubas Ryszard

prof. dr hab.

 

Jezierski Adam

prof. dr hab.

 

Jezierska Julia

prof. dr hab.

 

Jeżowska-Bojczuk Małgorzata

prof. dr hab.

 

Kozłowski Henryk

prof. dr hab.

 

Kisza Adolf

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Koll Aleksander

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Konopińska Danuta

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Latajka Zdzisław

prof. dr hab.

 

Latos-Grażyński Lechosław

prof. dr hab.

 

Legendziewicz Janina

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Lis Tadeusz

prof. dr hab.

 

Mielke Zofia

prof. dr hab.

 

Mroziński Jerzy

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Pruchnik Florian

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Ratajczak Henryk (1/4 etatu)

prof. dr hab.

 

Rospenk Maria

prof. dr hab.

 

Siemion Ignacy

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Sobczyk Lucjan

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Sobota Piotr

prof. dr hab.

 

Szewczuk Zbigniew

prof. dr hab.

 

Szymańska-Buzar Teresa

prof. dr hab.

 

Trzeciak Anna

Profesorowie nadzwyczajni

prof. dr hab.

 

Chmielewski Piotr

prof. dr hab.

 

Ciunik Leszek Z.

 

 

Czarnecki Mirosław

prof. dr hab.

 

Drożdżyński Janusz

(profesor emerytowany)

prof. dr hab.

 

Grzeszczuk Maria

prof. dr hab.

 

Kołodziej Hubert

prof. dr hab.

 

Kowalik-Jankowska Teresa

prof. dr hab.

 

Lisowski Jerzy

prof. dr hab.

 

Zych Eugeniusz

dr hab.

 

Bukietyńska-Słopecka Krystyna

(profesor emerytowany)

dr hab.

 

Czarnik-Matusewicz Bogusława

dr hab.

 

Filarowski Aleksander

dr hab.

 

Galewski Zbigniew

dr hab.

 

Gatner Kazimierz

dr hab.

 

Janas Zofia

dr hab.

 

Karbowiak Mirosław

dr hab.

 

Keller Antoni

dr hab.

 

Kuduk-Jaworska Janina

(profesor emerytowany)

dr hab.

 

Majerz Irena

dr hab.

 

Mondry Anna

dr hab.

 

Orzechowski Kazimierz

dr hab.

 

Pawełka Zbigniew

dr hab.

 

Rudolf Mikołaj

dr hab.

 

Wierzejewska Maria

 

Docenci

dr

 

Cukierda Tadeusz

dr

 

Rusek Grzegorz

 

Adiunkci

dr hab.

 

Ejfler Jolanta

dr hab.

 

Ilczyszyn Marek

dr hab.

 

Ilczyszyn Maria

dr hab.

 

Moc Jerzy

dr hab.

 

Oczko Grażyna

dr hab.

 

Rybak Witold

dr hab.

 

Starynowicz Przemysław

dr hab.

 

Stefanowicz Piotr

dr hab.

 

Stępień Marcin

dr hab.

 

Szafert Sławomir

dr hab.

 

Szemik-Hojniak Anna

dr hab.

 

Urbańska Jadwiga

dr hab.

 

Wieczorek Robert

dr hab.

 

Żurowska Bogumiła

dr

 

Berlicka Anna

dr

 

Berski Sławomir

dr

 

Białońska Agata

dr

 

Bieńko Alina

dr

 

Biernat Monika

dr

 

Bil Andrzej

dr

 

Bronisz Robert

dr

 

Burakowski Andrzej

dr

 

Cebrat Marek

dr

 

Cieślik-Boczula Katarzyna

dr

 

Cybińska Joanna

dr

 

Czeluśniak Izabela

dr

 

Czupiński Olaf

dr

 

Dopieralski Przemysław

dr

 

Drabent Krzysztof

dr

 

Dudziak Ewa

dr

 

Durlak Piotr

dr

 

Gawryszewska Paula

dr

 

Giera Edward

dr

 

Gniewek Andrzej

dr

 

Gordon Agnieszka

dr

 

Gumienna-Kontecka Elżbieta

dr

 

Guzik Małgorzata

dr

 

Janicki Rafał

dr

 

Jerzykiewicz Lucjan

dr

 

Jerzykiewicz Maria

dr

 

Jezierska-Mazzarello Aneta

dr

 

John Łukasz

dr

 

Kluczyk Alicja

dr

 

Kłak Julia

dr

 

Kobyłka Michał

dr

 

Kochel Andrzej

dr

 

Korabik Maria

dr

 

Kosmowska Małgorzata

dr

 

Kozłowski Mirosław

dr

 

Kuczer Mariola

dr

 

Lisowski Marek

dr

 

Łuczkowski Marek

dr

 

Mazurek Sylwester

dr

 

Mierzwicki Krzysztof

dr

 

Mucha Małgorzata

dr

 

Myśliborski Radomir

dr

 

Olbert-Majkut Adriana

dr

 

Pajdowska Maria

dr

 

Panek Jarosław

dr

 

Pawlicki Miłosz

dr

 

Picur Bolesław

dr

 

Piecha Anna

dr

 

Puchalska Małgorzata

dr

 

Sałdyka Magdalena

dr

 

Skarżyńska Anna

dr

 

Skonieczny Janusz

dr

 

Smoleński Piotr

dr

 

Sobczak Jarosław

dr

 

Sobczyk Marcin

dr

 

Sokolnicki Jerzy

dr

 

Sprutta Natasza

dr

 

Starosta Radosław

dr

 

Szklarz Przemysław

dr

 

Szostak Roman

dr

 

Szterenberg Ludmiła

dr

 

Ślepokura Katarzyna

dr

 

Tarasiewicz Jolanta

dr

 

Trojan-Piegza Joanna

dr

 

Utko Józef

dr

 

Vogt Andrzej

dr

 

Wojaczyński Jacek

dr

 

Wojtaś Maciej

dr

 

Wrzeszcz Władysław

 

Asystenci

dr

 

Barys Maciej

mgr

 

  Filipiak Bożena

dr

 

Gregoliński Janusz

 

Starsi wykładowcy

dr

 

Bartosz-Bechowski Hubert

dr

 

Chmieleńska Krystyna

dr

 

Kaźmierczak Jerzy

dr

 

Mieczyńska Ewa

dr

 

Pasternak Helena

dr

 

Podsiadły Halina

dr

 

Siatecki Zdzisław

dr

 

Wajda-Hermanowicz Katarzyna

dr

 

Wrzeszcz Władysław

 

Doktoranci

 

 

5 rok

mgr

 

Bopurowa Zhamilya

mgr

 

Kulesza Dagmara

mgr

 

Selent Marcin

mgr

 

Steinmetz Grzegorz

mgr

 

Szulmanowicz Michał

mgr

 

Żyta Joanna

 

 

4 rok

mgr

 

Błaszczyk Izabela

mgr

 

Borkowski Tomasz

mgr

 

Ćwieląg-Piasecka Irmina

mgr

 

Drąg-Jarząbek Anna

mgr

 

Jarek-Mikulska Urszula

mgr

 

Kijewska Monika

mgr

 

Lewińska Agnieszka

mgr

 

Nerkowski  Tomasz

mgr

 

Pagacz-Kostrzewa Magdalena

mgr

 

Pasikowski Paweł

mgr

 

Płowaś  Iwona

mgr

 

Simkowa Irena

mgr

 

Suracka Katarzyna

mgr

 

Wiśniewski  Łukasz

mgr

 

Witwicki Maciej

mgr

 

Wójtowicz Marcin

 

 

3 rok

mgr

 

Beć Krzysztof

mgr

 

Buczko Katarzyna

mgr

 

Dobrowolska Anna

mgr

 

Gąszowski Dawid

mgr

 

Grabska Justyna

mgr

 

Grala Agnieszka

mgr

 

Grezer Aleksandra

mgr

 

Grzechnik Katarzyna

mgr

 

Gulia Norbey

mgr

 

Han Tomasz

mgr

 

Murawska Agnieszka

mgr

 

Nojman Elżbieta

mgr

 

Obrzud Monika

mgr

 

Owczarek Magdalena

mgr

 

Petrus Joanna

mgr

 

Petrus Rafał

mgr

 

Pyrkosz Monika

mgr

 

Rowińska-Żyrek Magdalena 

mgr

 

Rudowska Magdalena

mgr

 

Witkowska Danuta

 

 

2 rok

mgr

 

Babij Michał

mgr

 

Gospodarowicz Krzysztof

mgr

 

Grotowska Irmina

mgr

 

Jesariew Dominik

mgr

 

Kosińska Magdalena

mgr

 

Krasowska Małgorzata

mgr

 

Kwiecień Anna

mgr

 

Martyniak Agata

mgr

 

Mermer Adrian

mgr

 

Nagaj Justyna

mgr

 

Oberda Krzysztof

mgr

 

Pietruszka Marta

mgr

 

radziszewska Karolina

mgr

 

Stokowa Kamila

mgr

 

Wiatrowska Aneta

mgr

 

Wrzecion Mirosław

 

 

1 rok

mgr

 

Adamczyk Mariusz

mgr

 

Bąchor Remigiusz

mgr

 

Borkowska-Panek Monika

mgr

 

Cal Marta

mgr

 

Chański Michał

mgr

 

Cichos Jakub

mgr

 

Haupa Karolina

mgr

 

Kober Ewa

mgr

 

Krawczyk Marta

mgr

 

Krawczyk Monika

mgr

 

Krupa Justyna

mgr

 

Krzywoszyńska Karolina

mgr

 

Kwiatek Anna

mgr

 

Litwińczuk Adriana

mgr

 

Lopatkowa Marina

mgr

 

Maciołek Justyna

mgr

 

Okrasiński Piotr

mgr

 

Panek Paweł

mgr

 

Podruczna Marta

mgr

 

Potocki Sławomir

mgr

 

Szebesczyk Agnieszka

mgr

 

Szyszko Bartosz

mgr

 

Wojtaszak Jakub

mgr

 

Woźnicki Andrzej

mgr

 

Zbyryt Aleksandra

 

Pracownicy biblioteki

mgr

 

Czyrek Joanna

mgr

 

Lukjan Kazimiera

mgr

 

Trzeciak Janina

 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr

 

Baczyński Stanisław

mgr

 

Hojniak Marek

mgr

 

Jon Marek

Inż.

 

Kalińska Bożena

Inż.

 

Kowalik Zbigniew

mgr

 

Latko Barbara

dr

 

Pochaba Andrzej

Inż.

 

Podsiadły Jan

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

dr

 

Gil Wojciech

mgr

 

Gutowicz Janina

inż.

 

Iwanowska Anna

 

 

Jabłonka-Car Lidia

 

 

Jabłońska Halina

Inż.

 

Jagiełło Lucyna

 

 

Janiszewska Regina

 

 

Jański Jerzy

 

 

Kafel Bogdan

mgr

 

Kędzierska Jadwiga

mgr

 

Kiełbus Waldemar

 

 

Kwolek Irena

mgr

 

Lipińska Aleksandra

 

 

Łuczyńska Elżbieta

dr

 

Łydżba-Kopczyńska Barbara

mgr

 

Maćkowiak Anna

mgr

 

Marchewka Zofia

 

 

Martyna Elżbieta

Inż.

 

Narewska Rozalia

mgr

 

Nowak Wojciech

mgr

 

Pawlik Edwarda

 

 

Piekarski Lech

mgr

 

Piekarski Piotr

mgr

 

Połukord Joanna

mgr

 

Siczek Miłosz

 

 

Sowa Elżbieta

 

 

Szczepański Henryk

inż.

 

Świrska Anna

inż.

 

Tabernacka-Druzga Danuta

mgr

 

Talik Tadeusz

inż.

 

Trelińska-Nowak Halina

 

 

Tyszkiewicz Jan

mgr

 

Wasilewicz Zbigniew

 

Administracja

 

 

Boner Wojciech

 

 

Butra Anna

inż.

 

Hylak Zbigniew

 

 

Iwan Helena

 

 

Januszek Teresa

mgr

 

Kalajew Agnieszka

 

 

Kania Wiesława

inż.

 

Kluczewska Grażyna

inż.

 

Muszyńska Bogusława

mgr

 

Papierz Monika

mgr

 

Skornowicz Hanna

 

 

Skórka Andrzej

mgr

 

Żurak Daniela

 

 

 

Konserwatorzy

 

 

Kulik Jan

 

 

Malinowski Zbigniew

 

 

Ochlik Zbigniew

 

 

Piotrowski Piotr

 

 

Pocielej Zbigniew

 

 

Zubik Adam

 

Back

Wydział w liczbach

 

Pracownicy Wydziału 

198

Profesorowie zwyczajni

14

Profesorowie nadzwyczajni

25

Docenci

2

Adiunkci z habilitacją

13

Adiunkci

68

Asystenci

5

Starsi wykładowcy

9

Kustosze

2

Pracownicy techniczni

42

Administracja

12

Konserwatorzy

7


 

 

Studenci

815

Studenci stacjonarni (licencjat i magisterskie)

 

- chemia podstawowa

230

- chemia środowiska

158

- informatyka chemiczna

77

- chemia biologiczna

320

Studenci niestacjonarni (magisterskie

30

 

 

Doktoranci

90

 

 

 

Liczba doktoratów i habilitacji

Lata

Doktoraty

Habilitacje

1952-1969

27

8

1070-1990

147

28

1991-2000

55

29

2001

19

3

2002

13

3

2003

12

1

2004

14

-

2005

10

6

2006

13

1

2007

21

2

2008

18

1

2009

25

5

2010

8

5

 

 

Publikacje

Lata

Publikacje

Książki/monografie

1952-1969

370

4

1070-1990

2392

37

1991-2000

1640

29

2001

255

3

2002

267

3

2003

261

-

2004

318

4

2005

273

14

2006

250

25

2007

271

10

2008

273

12

2009

270

-

2010

296

6

 

 

 

Projekty badawcze (granty KBN, od 1991):                 242

 

Konferencje organizowane przez Wydział

Lata

Krajowe

Międzynarodowe

1952-1969

2

8

1070-1990

10

16

1991-2000

17

49

2001

-

4

2002

-

5

2003

-

4

2004

1

5

2005

2

4

2006

1

4

2007

-

6

2008

4

1

2009

1

7

2010

-

5

 

 

Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim

Instytut Chemii powstał w 1969 r. po połączeniu trzech niezależnych jednostek: Katedry Chemii Nieorganicznej, Katedry Chemii Organicznej i Katedry Chemii Fizycznej, istniejących od 1954 r. w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Chemii został stworzony i zorganizowany przez jego pierwszego Dyrektora, prof. Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską, wybitną uczoną o wielkim talencie menadżerskim. Wkrótce po powstaniu Instytut otrzymał teren przy ul. F. Joliot-Curie 14, gdzie w 1970 r. oddano do użytku budynek główny, w którym mieszczą się laboratoria naukowe, a wkrótce potem budynek laboratoriów dydaktycznych i audytorium z dwiema salami wykładowymi. Na początku lat 90-tych rozbudowano laboratoria studenckie powiększając znacznie ich powierzchnię. Rozpoczęto także budowę nowego audytorium. W roku 1995 Instytut został przekształcony w Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Na Wydziale Chemii prowadzone  są badania naukowe oraz nauczanie chemii dla studentów Uniwersytetu. Badania naukowe obejmują:

- chemię strukturalną

- chemię i dynamikę związków koordynacyjnych

- chemię i fizykę związków metali przejściowych

- chemię i stereochemię związków organicznych

- oddziaływania międzycząsteczkowe

- katalizę i badania mechanizmów reakcji

- chemię biologiczną

- elektrochemię

- chemię i fizykę nowych materiałów

- chemię stosowaną

Tematyka ta jest realizowana w 21 Zespołach Badawczych, widoczny jest wzrost udziału tematów związanych z nowymi materiałami i zastosowaniami praktycznymi. Badania są prowadzone w laboratoriach naukowych wyposażonych w specjalistyczną aparaturę. W Laboratoriach Wydziałowych wykonywane są pomiary oparte na zaawansowanych metodach:

- analizy elementarne

- spektroskopia IR i FTIR

- spektroskopia NMR

- spektroskopia UV-vis

- luminescencja

- analiza termiczne

- spektrometria mas

- rentgenografia i krystalografia

- spektroskopia NQR

- spektroskopia EPR

- magnetochemia

- spektroskopia Ramana

Wydział prowadzi studia dzienne w systemie licencjackim (3+2) i jednolitym magisterskim
(5 lat) na czterech specjalnościach:

- chemia podstawowa

- chemia środowiska

- informatyka chemiczna

- chemia biologiczna

oraz 5-letnie studia zaoczne.

Studenci chemii podstawowej wybierają po 3 roku studiów jedną ze specjalizacji, w ramach której wykonują pracę magisterską. Na Wydziale prowadzone są następujące specjalizacje:

- chemia fizyczna

- chemia organiczna

- chemia nieorganiczna

- fizyka chemiczna

- chemia materiałów dla nowych technologii

Studenci  specjalności informatyka chemiczna, chemia środowiska i chemia biologiczna wykonują prace magisterskie w ramach tych specjalności.

Na Wydziale prowadzone są 4-letnie studia doktoranckie, w roku 2006 uczestniczyło w nich 94 słuchaczy.

W latach 2001-2006 na Wydziale był realizowany projekt Training SiteStructure, reactivity and thermodynamics of bioinorganic and related systems” finansowany przez Unię Europejską. W ramach projektu 27 doktorantów z zagranicy prowadziło badania naukowe na Wydziale.

 

 

Dyrektorzy Instytutu Chemii

1969-1979  Prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska,

członek Polskiej Akademii Nauk

1979-1982  Prof. dr hab. Henryk Ratajczak, członek Polskiej Akademii Nauk

1982-1987  Prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski

1987-1991  Prof. dr hab. Henryk Ratajczak, członek Polskiej Akademii Nauk

1991-1993  Prof. dr hab. Florian P. Pruchnik

1993-1995  Prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski

Dziekani Wydziału Chemii

1995-1999  Prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski

1999-2005  Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek

2005-           Prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik

 

Adresy i telefony:

Dziekan

Prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik

p. 205, tel. 3757-257

dziekan@wchuwr.pl

                                                          

Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą :

Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak

p. 508, tel. 3757-253

pronauk@wchuwr.pl

 

Prodziekan ds. studenckich :             

Dr hab. Maria Wierzejewska

p. 116, tel. 3757-332

mariaw@wchuwr.pl

 

Prodziekan ds. ogólnych :

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

p. 27a B, tel. 3757-248

zych@wchuwr.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studium Doktoranckiego            

Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

p. 304a, tel. 3757-281

mjb@wchuwr.pl

                                                                        

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych                

Dr Tadeusz Cukierda

p. 8, tel. 3757-295

tacu@wchuwr.pl

                                                                      

Sekretariat dziekana                     

Wiesława Kania

p. 205, tel. 3757-257

wiesia@wchuwr.pl                              

Sekretariat ds. naukowych

Inż. Grażyna Kluczewska

p. 8c, tel. 3757-349

gklucz@wchuwr.pl

                                                                                   

Dziekanat 

Mgr Daniela Żurak

p. 9, tel. 3757-290                                           

Mgr Agnieszka Kalajew

tel. 3757-291                                                               

Inż. Bogusława Muszyńska

tel. 3757-292

fax +48 71 3757-420

dziekanat@wchuwr.pl

 

Biuro Projektów Unii Europejskiej

Inż. Zbigniew Hylak

p. 111, tel. 3757-210

 

Sekcja finansowa                          

Mgr Hanna Skornowicz

(Pełnomocnik Dziekana ds. finansowych)

p. 10, tel. 3757-302

Mgr Monika Papierz

Anna Butra

tel. 3757-361

finanse@wchuwr.pl

                                                                        

Sekcja zaopatrzenia                     

Zbigniew Szczeciak,

p. 40 B, tel. 3757-303

Bogdan Kafel

tel. 3757-340

                                                                        

Administrator budynku                  

Wojciech Boner

p. 41 B, tel. 3757-362

 

Sekcja konserwacji                       

Henryk Szczepański

p. 26 B, tel. 3757-272

hsz@wchuwr.pl

 

Sekcja BHP i ppoż.                       

Inż. Jan Podsiadły

p. 141 B, tel. 3757-387

jpod@wchuwr.pl

 

Magazyn odczynników

Lech Piekarski

lech@wchuwr.pl

p. 40 B, tel. 3757-270

Mgr Piotr Piekarski

pepe@wchuwr.pl

 

Biblioteka Wydziałowa
Mgr Janina Trzeciak,

p. 103 B, tel. 375-7365
Mgr Kazimiera Lukjan

Mgr Joanna Czyrek

bibl@wchuwr.pl

 

Administrator Sieci Komputerowej   

Dr. Zdzisław Siatecki.

p. 1 B, tel. 3757-324

supervisor@wchuwr.pl

Back