BIBLIOTEKA WYDZIAŁU CHEMII
Od 1 lipca do 9 września 2011
Biblioteka Wydziału Chemii
CZYNNA
w godz. 9 - 14

Od 12 września do 23 września 2011
NIECZYNNA
Inwentaryzacja czasopism


Oferta podręczników akademickich: prezentacja A, prezentacja B

Adres: 50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14
Telefon : 0 (71) 375-73-65
e-mail : bibl@wchuwr.chem.uni.wroc.pl
Strona domowa: http://www.chem.uni.wroc.pl/library

Lista czasopism dostępnych w Bibliotece (zbiór *.RTF)
Czasopisma elektroniczne on line
Kierownik: Kustosz mgr Janina Trzeciak, Jt@wchuwr.chem.uni.wroc.pl, tel. 375-73-65
Pracownicy:
Starszy kustosz dyplomowany mgr Joanna Czyrek, Czyrek@wchuwr.chem.uni.wroc.pl, tel. 375-73-65
Starszy kustosz dyplomowany mgr Kazimiera Lukjan, Lukjan@wchuwr.chem.uni.wroc.pl, tel. 375-73-65

TEMATYKA ZBIORÓW
Chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, chemia kwantowa, chemia teoretyczna, chemia strukturalna, chemia metaloorganiczna, chemia polimerów, chemia medyczna, chemia bionieorganiczna, chemia bioorganiczna, biochemia, chemia toksykologiczna, chemia leków, chemia jądrowa, chemia radiacyjna, chemia środowiska, chemia rolna, informatyka chemiczna, ochrona środowiska, spektroskopia, krystalografia, rentgenografia, termodynamika chemiczna, kataliza, kinetyka, elektrochemia, magnetochemia, rezonans magnetyczny, fotochemia, synteza organiczna, synteza nieorganiczna

KATALOGI I KARTOTEKI
Alfabetyczny katalog kartkowy obejmuje całość księgozbioru. Książki w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim
Rzeczowy katalog kartkowy działowy z indeksem haseł przedmiotowych
Katalog alfabetyczny czasopism
Katalog materiałów konferencyjnych w układzie geograficznym.
Kartoteka akcesji czasopism
Bibliografia prac naukowych pracowników Wydziału Chemii
Komputerowy katalog zbiorów obejmujący wszystkie skrypty, większość książek wydanych po roku 1994 i pozycje lektoryjne najczęściej wykorzystywane przez studentów.

GODZINY PRACY:
Poniedziałek - czwartek: 8.30 - 18.00
Piątek: 8.15 - 15.15

BAZY DANYCH DOSTĘPNE W BIBLIOTECE
Baza na dyskietkach - Current Contents za lata 1993-2002 roku
Bazy dostępne przez środowiskowy system udostępniania:
* Chemical Abstracts za lata 1998-2002
* Current Contents za lata 1999-2002
* Science Citation Index (SCI) za lata 1999-2000
* INSPEC za rok 1999
Bazy czasopism elektronicznych:
* ScienceDirect (konsorcjum Elseviera)
* SwetsnetNavigator
* Dostęp do wersji online większości prenumerowanych przez Wydział czasopism zagranicznych
Baza dorobku naukowego pracowników Wydziału od roku 1994 do br.

STANOWISKA KOMPUTEROWE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW
7 stanowisk komputerowych dla studentów i 3 dla doktorantów i pracowników naukowych, do przeszukiwania baz danych, zamawiania komputerowego książek w Bibliotece Uniwersyteckiej, Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach wrocławskich.

USŁUGI REPROGRAFICZNE
Kserograf w bibliotece na karty magnetyczne dla pracowników Wydziału i odpłatnie dla osób z zewnątrz.
Pracownia kserograficzna Wydziału
Prywatny punkt usług kserograficznych.

WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH W BIBLIOTECE
Wykaz czasopism Biblioteki Wydziału Chemii z zaznaczeniem sygnatury, dostępności za lata, pomieszczenia i regału na którym się znajdują.

INNE
Biblioteka ma uprawnienia do prowadzenia wypożyczalni międzybibliotecznej i prowadzi szeroki zakres usług dla wielu bibliotek w Polsce.
Biblioteka gromadzi odbitki prac naukowych Pracowników Wydziału i posiada ich archiwum od 1950 roku do chwili obecnej.